Mi─Ödzynarodowa Konferencja Naukowa
„Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki”
oraz Targi Ksi─ů┼╝ki Naukowej

24-26 wrze┼Ťnia 2014


Konferencja adresowana jest do przedstawicieli o┼Ťrodków naukowych, zajmuj─ůcych si─Ö w swojej dzia┼éalno┼Ťci wyzwaniami wspó┼éczesnej gospodarki opartej na wiedzy,  spo┼éecze┼ästwem informacyjnym i wykorzystaniem nowych technologii w dzia┼éalno┼Ťci bibliotek oraz wydawnictw naukowych. Tematem spotkania mog─ů by─ç zainteresowane  równie┼╝ osoby zajmuj─ůce si─Ö prawem autorskim w publikacjach elektronicznych.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu ”Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Dzia┼éanie 2.3 Inwestycje zwi─ůzane z rozwojem infrastruktury informatycznej, Poddzia┼éanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.02.03.02-00-038/09.

Za┼é─ůczniki:
- Zaproszenie
- Zgłoszenie

- Komunikat nr 1

- Program konferencji (aktualizacja 18.09.2014)

- Komunikat nr 2

- Komunikat nr 2 Ankieta

- Komunikat nr 3 (z dnia 19.09.2014)
- Komunikat nr 3
(z dnia 19.09.2014) + informacje o noclegu w hotelu Esperanto
- Komunikat nr 3
(z dnia 19.09.2014) + informacje o noclegu w hotelu Branickim

 

Wi─Öcej Informacji:
Organizator
Miejsce
Wa┼╝ne terminy
Obszary tematyczne
Publikacja
Patronat Honorowy
Komitet organizacyjny
Komitet Naukowy
Kontakt i lokalizacja

 


Organizator

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Biuro Projektu, ul. Zwycięstwa 14/3, pok. 44, 15-703 Białystok
Tel. 85 652 50 94
Kom. 606 620 555
Fax. 85 652 50 62
e-mail: ebook@wse.edu.pl
  

do góry


Miejsce

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok

do góry


Wa┼╝ne terminy

do góry


Obszary tematyczne

G┼éówne obszary konferencji to:

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali:

do góry


Publikacja

Praca powinna zachowa─ç 3-stopniowy format numerowania (bez numeracji wst─Öpu i zako┼äczenia): 1.; 1.1.; 1.1.1. Przy opracowywaniu publikacji prosimy o przestrzeganie nast─Öpuj─ůcych zalece┼ä edytorskich:

Edytor: Microsoft Word lub kompatybilny

Format kartki A4 (marginesy: G – 2,5, D – 2,5, L – 2,5, P – 2,5).

Czcionka: tekst – Times New Roman 12, przypisy – Times New Roman 10.

Interlinia – 1,5 p.

Odwołania do literatury w przypisach powinny być umieszczone według wzoru:

J. Kowalski, Tytuł publikacji, PWN, Warszawa 2002, s. 15.,

Tytuł publikacji, red. Jan Kowalski, PWN, Warszawa 2002, s. 22.,

J. Nowak, Tytuł artykułu w: Tytuł publikacji, red. Jan Kowalski, PWN, Warszawa 2002, s. 35.,

J. Nowak, Tytu┼é artyku┼éu, „Tytu┼é czasopisma” 2004 nr 2(26), s. 15.,

J. Nowak, Tytuł artykułu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.ukie.gov.pl [Dostęp: 15-06-2003].,

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638).

Przypisy powinny by─ç wstawiane jako przypisy dolne z autonumerowaniem.

Rysunki i schematy, wyrysowane w programie Microsoft Word – wszystkie elementy powinny zosta─ç zgrupowane. Wstawione grafiki (np. JPG) oraz schematy (np. Excel) prosimy dodatkowo zamie┼Ťci─ç jako osobne pliki.

Tabele powinny by─ç dopasowane do szeroko┼Ťci strony, obramowanie pojedyncze 0,5 pkt, bez autoformatowania, automatyczna wysoko┼Ť─ç wierszy.

Prosimy nie stosowa─ç: nag┼éówków i stopek, w┼éasnych stylów formatowania, wci─Ö─ç akapitów, nie dzieli─ç wyrazów.

 Nades┼éane artyku┼éy b─Öd─ů poddawane recenzjom. Teksty niespe┼éniaj─ůce wymogów b─Öd─ů odsy┼éane do poprawek autorom. Opracowania zakwalifikowane do druku podlegaj─ů korekcie j─Özykowej oraz technicznej.

 

do góry


Komitet Naukowy

do góry


Patronat Honorowy

 

do góry


 

Komitet organizacyjny

Przewodnicz─ůca :            Katarzyna Poskrobko
Wiceprzewodnicz─ůca:     Beata Wi┼Ťniewska
Wiceprzewodnicz─ůca:     Beata Fiedorowicz
Sekretarz konferencji:     Urszula Skiepko
Osoba ds. targów:           Katarzyna Piluk
Cz┼éonkowie biura:            Mona Maria Al-Kaber
                                           Agnieszka Borys
                                           Marzanna Gawryluk  
                                           Monika Szewczul
                                           Piotr Sochaczewski

 ↑ do góryKontakt  i lokalizacja

Biuro Projektu, ul. Zwycięstwa 14/3, pok. 44, 15-703 Białystok
Tel. 85 652 50 94
Kom. 606 620 555
Fax. 85 652 50 62
e-mail: ebook@wse.edu.pl
 


 do góry

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel: 85 652 50 94, tel. kom. 606 620 555, fax. 85 652 50 62, e-mail: ebook@wse.edu.pl